Onko sinulla kysymyksiä?

00800 9255 2000

ma–pe, klo 9–18 CET
Operaattorisi tavallinen maksu kiinteään liittymään soitetusta puhelusta.

tai

Kirjoita sähköposti

tai

Pyydä tarjous

TeamShirtsin yleiset myynti- ja toimitusehdot

1 § Yleistä

Kaikissa TeamShirtsin online-tarjontaa koskevissa tilauksissasi sopimuskumppanisi on sprd.net AG, Gießerstraße 27, D-04229 Leipzig (kaupparekisteri: Amtsgericht Leipzig, HRB 22478), josta jäljempänä käytetään nimeä "TeamShirts".

Asiakkaan omat näiden ehtojen vastaiset tai niistä poikkeavat ehdot ovat sitovia vain, mikäli TeamShirts on antanut niihin kirjallisen suostumuksensa.

2 § Sopimuksen syntyminen

(1) Internet-sivustolla olevat “tarjoukset” ovat asiakkaalle esitettyjä sitoumuksettomia kehotuksia tehdä tilaus yritykseltä TeamShirts.

(2) Asiakas voi siirtää valitsemansa tai luomansa tuotteen sitoumuksetta virtuaaliseen ostoskoriin. Asiakas voi tarkastella ostoskoriaan klikkaamalla painiketta “ostoskori”. Tuotteet voi poistaa ostoskorista käyttämällä painiketta “poista”. Kun asiakas haluaa ostaa ostoskorin sisältämät tuotteet, hänen on valittava painike “kassalle”.

(3) Kun asiakas lähettää täytetyn tilauslomakkeen TeamShirtsille valitsemalla internet-sivuston painikkeen “osta nyt”, asiakas tekee sitovan tarjouksen tehdä sopimus TeamShirtsin kanssa. Ennen lopullista lähettämistä asiakkaalla on mahdollisuus tarkastaa tietojen oikeellisuus ja korjata niitä valitsemalla selaimen toiminto “edelliselle sivulle”.

TeamShirts lähettää asiakkaalle tämän tarjousta vastaavan tilausvahvistuksen ja selvittää, onko asiakkaan tarjous toteutettavissa. Tilausvahvistus ei merkitse tarjouksen hyväksymistä, vaan sen tarkoitus on vain tiedottaa asiakkaalle, että TeamShirts on saanut tilauksen. Sopimus astuu voimaan vasta, kun TeamShirts lähettää tilatun tuotteen asiakkaalle ja vahvistaa lähettämisen toisella sähköpostilla (lähetysvahvistus) 4 päivän sisään. Tämä ei kuitenkaan päde, mikäli asiakkaan valitsema maksutapa on “etukäteismaksu” - tässä tapauksessa tarjouksen hyväksymiseen riittää pelkkä maksamiskehotus, joka tulee 2 päivän sisään asiakkaan tekemästä sitovasta tarjouksesta ja sisältyy tilausvahvistukseen. Tällä hetkellä tilaus voidaan tehdä seuraavilla kielillä: saksa, ranska, englanti ja hollanti. TeamShirts tallentaa sopimuksen tiedot ja lähettää asiakkaalle sähköpostilla tilaustiedot sekä nämä yleiset osto- ja toimitusehdot. Yleiset osto- ja toimitusehdot voi aina katsoa myös osoitteesta https://www.teamshirts.fi/yleiset-sopimusehdot. Tehtyjen tilausten yksityiskohdat voi tarkistaa myös TeamShirtsin nettisivulta asiakkaan käyttäjätililtä.

(4) Sopimus syntyy edellyttäen, että tavara on saapunut toimittajalle ajoissa ja täydellisenä. Tämä ei päde, jos kyseessä ovat tilapäiset toimitushäiriöt, tai jos Teamshirts on vastuussa toimituksen puuttumisesta, erityisesti jos TeamShirts laiminlyö vastaavien kateostojen suorittamisen ajoissa. Asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi, jos suoritusta ei voida antaa. Jos asiakas on jo antanut vastasuorituksen, se korvataan.

3 § Toimitus / Lähetys

(1) Toimitus tapahtuu TeamShirtsin valitseman kuljetuspalvelun kautta. Asiakkaan on maksettava toimitusmaksu, jonka suuruus voi riippua tilauksen loppusummasta ja paikasta, johon tilaus toimitetaan. Voimassaolevat toimitusmaksut ovat nähtävissä sivulla https://www.teamshirts.fi/faq/mitae-postikuluja-saattaa-syntyae.

(2) TeamShirts on oikeutettu jakamaan toimituksen osiin vain, mikäli

a) osatoimituksilla voidaan täyttää sopimuksen tarkoitus,

b) loppujen tilattujen tuotteiden toimitus on varma ja

c) tilaajalle ei koidu tästä merkittävää lisätyötä tai lisäkustannuksia.

4 § Maksaminen

(1) Maksu suoritetaan asiakkaan valinnan mukaan luottokortilla, ennakkomaksuna tai PayPalilla. TeamShirts pidättää itsellään oikeuden rajoittaa asiakkaan valittavissa olevia maksumenetelmiä riippuen tilauksen arvosta, lähetysalueesta tai muista perustelluista syistä. ---- ----

---

--- --- --- --- --- ---

(3) Asiakkaalla on kuittaus- ja pidätysoikeus vain silloin, jos hänen vaatimuksensa on todettu oikeudellisesti pätevällä tavalla ja on kiistaton. Lisäksi asiakas voi käyttää kuittausoikeuttaan vain, mikäli asiakkaan vaatimus on syntynyt samasta sopimussuhteesta. Mikäli toimitetuissa tuotteissa on virheitä, asiakkaan vastavuoroiset oikeudet pysyvät voimassa.

(4) Asiakas hyväksyy, että hän saa ainoastaan elektronisia laskuja. Laskut lähetetään asiakkaalle pdf-muodossa sähköpostitse.

5 § Omistuksenpidätys

(1) Tavara on yrityksen TeamShirts omaisuutta sille kuuluvien saamisten suoritukseen asti.

(2) Asiakas on velvollinen käsittelemään tavaraa huolellisesti omistusoikeuden siirtymiseen asti.

6 § Virhevastuu

(1) Jos kyseessä on virhevastuulain tarkoittama virhe, asiakkaalla on lakimääräinen oikeus vaatia puutteen poistamista jälkikäteen, peruuttaa sopimus tai alentaa kauppahintaa. Asiakkaalla on oikeus vain 7 §:n mukaiseen vahingonkorvaukseen.

(2) Jos asiakas on yrittäjä, virhevastuusta johtuvien vaatimusten vanhenemisaika on yksi vuosi. Asiakkaan 7 §:n mukaisia virhevastuusta johtuvia vaatimuksia koskevat ainoastaan lakimääräiset vanhenemisajat.

7 § Vastuu ja vastuun rajoitteet

(1) a) Yrityksen TeamShirts velvollisuus vahingonkorvaukseen - riippumatta millä oikeusperusteella - rajoittuu tapauksiin, joissa vahinko on aiheutunut tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

b) TeamShirts vastaa tavallisesta huolimattomuudesta johtuvista vahingoista vain, aa) mikäli on aiheutunut hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittaminen tai bb) jos kyseessä on sopimukselle olennaisen velvollisuuden laiminlyönti (velvollisuus, jonka täyttäminen ylipäätään mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täyttämisen, ja jonka täyttämiseen sopimusosapuoli luottaa ja saa luottaa). Mikäli kyseessä on sopimukselle olennaisen velvollisuuden laiminlyönti, yrityksen TeamShirts vastuu rajoittuu ennakoitavissa olevan, tyypillisesti syntyvän vahingon korvaamiseen.

c) Yrityksen TeamShirts kohdassa (1) selvityn vastuun ylittävät vaatimukset on poissuljettu riippumatta vastuun oikeusperusteesta (sisältäen sopimuspohjaisen vastuun, rikkeen, huolimattomuuden tai vapautusvaatimukset).

d) Yrityksen TeamShirts vastuunrajoitukset, jotka johtuvat tämän kohdan (1) määräyksistä, eivät kuitenkaan päde aa) mikäli TeamShirts vilpillisesti salaa asiakkaalta virheen, bb) mikäli TeamShirts on taannut asiakkaalle tuotteen ominaisuudet ja cc) mikäli TeamShirts on jonkin lain määräyksen mukaan syyllisyydestä riippumatta vastuussa - esimerkiksi Saksan tuotevastuulaista johtuva vastuu.

(2) Mikäli kohdan (1) määräykset sulkevat yrityksen TeamShirts vastuun pois tai rajoittavat sitä, tämä pätee myös yrityksen TeamShirts toimielinten, laillisten edustajien, työntekijöiden, edustajien ja asiamiesten henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun suhteen.

8 § Tietoa kuluttajan peruutusoikeudesta

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus perua tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruutuksen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun sinä olet saanut tai osoittamasi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut viimeisen tavaran fyysisesti hallintaansa.

Peruutusoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, puh. 00800 9255 2000, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.fi) päätöksestäsi perua sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) Voit käyttää kaupan perumiseen liitteenä olevaa mallilomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista. Peruutuksen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan päättymistä.

Peruutuksen vaikutukset

Jos perut tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona saamme tietää päätöksestäsi perua sopimus. Suoritamme palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, ellemme ole nimenomaisesti sopineet kanssasi muusta menettelystä, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu palautuksesta kustannuksia.

Voimme lykätä maksun palautusta kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet esittänyt näyttöä siitä, että olet lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi. Sinun on lähettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitit meille peruvasi tämän sopimuksen. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen 14 päivän määräajan päättymistä. Sinun on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Olet vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Perumisoikeuden poikkeukset

Perumisoikeus ei päde sopimuksiin sellaisten tavaroiden toimituksista, jotka eivät ole sellaisinaan valmiita tilattaviksi, vaan joiden valmistukseen kuluttajan omakohtainen valinta tai määräys ovat vaikuttaneet olennaisesti tai jotka on yksiselitteisesti sovitettu vastaamaan kuluttajan tarpeita.

Malli-peruutuslomake

(Mikäli haluat perua sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille).

sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, faksi +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.fi:

Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):

Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)

Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)

Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.

9 § Painatusdesignin tekijänoikeudet, vastuusta vapautus

(1) “Käytettäväksi lähetetyllä materiaalilla” tarkoitetaan jäljempänä kaikkia tietoja, kuvioita, painokuvioita ja mahdollisia fontteja ja kirjasinlajeja ja kaikkia muita materiaaleja, jotka asiakas antaa tilauksen yhteydessä yrityksen TeamShirts käyttöön, ja/tai vapauttaa sen (siinä tapauksessa että TeamShirts muokkaa tai jalostaa materiaalia asiakkaan toimeksiannosta).

(2) Asiakas vakuuttaa yritykselle TeamShirts, TeamShirtsin sidosyrityksille, laillisille edustajille, työntekijöille ja asiamiehille, että käytettäväksi lähetetty materiaali ei loukkaa sovellettavia lain määräyksiä (erityisesti rikoslain määräyksiä ja määräyksiä alaikäisten suojelemiseksi) tai kolmansien osapuolien oikeuksia (erityisesti tekijän-, henkilö- ja merkkioikeuksia tai muita vastaavia liiketaloudellisia suojaoikeuksia). Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi TeamShirtsille, mikäli kolmas osapuoli esittää lähetyn materiaalin oikeuksia koskevia vaatimuksia.

(3) Mikäli käytettäväksi lähetetty materiaali loukkaa lain määräyksiä tai kolmansien oikeuksia, TeamShirts, TeamShirtsin sidosyritykset, lailliset edustajat, työntekijät ja asiamiehet ovat oikeutettuja vaatimaan asiakkaalta vahingonkorvausta niistä vahingoista, joita loukkauksista on aiheutunut niille. Asiakkaan velvollisuus on vapauttaa TeamShirts, TeamShirtsin sidosyritykset, lailliset edustajat, työntekijät ja asiamiehet kaikista oikeudenkäynneistä, menettelyistä, vaatimuksista, vahingoista, kustannuksista ja muista menoista, jotka syntyvät siitä, että kolmas osapuoli väittää mainittujen toimijoiden loukanneen oikeuksiaan.

(4) Kuluttaja on velvollinen tarkastamaan, että hänen käytettäväksi lähettämänsä materiaali ei loukkaa lain määräyksiä eikä kolmansien oikeuksia. Mikäli käy ilmi tai syntyy perusteltu epäilys siitä, että sopimusta varten käytettäväksi lähetetty materiaali loukkaa lain määräyksiä tai kolmansien osapuolien oikeuksia, TeamShirts on kaikkien muiden mahdollisten vaatimusten, väitteiden ja valitusten lisäksi oikeutettu olemaan solmimatta sopimusta tai purkamaan sopimuksen.

10 § Tekniset ja muotoilua koskevat muutokset

Sopimusta toteutettaessa pidätämme oikeuden kauppatavan mukaisiin poikkeamiin tuotteiden kuvauksista ja tiedoista luetteloissamme ja internetsivustollamme koskien materiaalia, väriä, painoa, mittoja, muotoilua tai muita ominaisuuksia, mikäli ne tilaajan kannalta ovat kohtuullisia. Kohtuullisten muutosten syynä saattavat olla kaupanalalla yleiset poikkeamat ja tekniset tuotantoprosessit.

11 § Riidanratkaisu

Euroopan komissio ylläpitää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR), jonka osoite on https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emme ole velvollisia emmekä valmiita osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitalautakunnan käsittelyssä.

12 § Oikeuspaikka – suorituspaikka – sovellettava laki

(1) Kaikkien toimitusten suorituspaikka on yrityksen TeamShirts kotipaikka Leipzig.

(2) Mikäli asiakas on Saksan kauppalain (HGB) tarkoittama kauppias, julkisoikeudellinen juridinen henkilö tai julkisoikeudellinen erillisomaisuus, oikeuspaikka on Leipzig. Yrityksellä TeamShirts on siinä tapauksessa myös oikeus nostaa kanne valintansa mukaan asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Sama pätee siinä tapauksessa, että asiakkaalla ei ole Saksassa yleistä oikeuspaikkaa, jos se sopimuksen päätyttyä siirtää kotipaikkansa tai tavanomaisen asuinpaikkansa pois Saksasta, tai sen kotipaikka tai tavanomainen asuinpaikka on kanteen nostamisajankohtana tuntematon.

(3) Näiden Yleisten myynti- ja toimitusehtojen nojalla tehty sopimus kuuluu ainoastaan Saksan liittotasavallan lainsäädännön alaisuuteen. Sopimuksiin ei sovelleta YK:n kansainvälinen kauppalakia (CISG) eikä muitakaan kansainvälisiä sopimuksia, ja niiden soveltaminen on poissuljettu, vaikka ne olisi otettu Saksan lakiin. Mikäli asiakas on kuluttaja, jonka vakituinen asuinpaikka on Saksan ulkopuolella, kuluttajan kotivaltion kuluttajansuojan pakottavat määräykset pysyvät voimassa lainvalinnasta huolimatta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artikla, kohta 2, toinen virke)

(4) Mikäli näiden Yleisten myynti- ja toimitusehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, tämä ei vaikuta sopimuksen muihin osiin. Mikäli jokin määräys on pätemätön, sopimukseen sisältöön sovelletaan lain määräyksiä. Sopimus on kuitenkin pätemätön, mikäli siitä kiinnipitäminen muodostuisi virkkeessä 2 tarkoitetusta muutoksesta huolimatta kohtuuttomaksi jommallekummalle sopimuksen osapuolista.

Päivitetty 01/2017